Địa chỉ: 132 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Số điện thoại: 02438211819

Email: mgdongmac-hbt@hanoiedu.vn