TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐÔNG MÁC

132 Lò ĐúcHai Bà Trưng
02438211819
mgdongmac-hbt@hanoiedu.vn

Dấu * là phần không được để trống
Thông báo

Thời tiết đã chuyển mùa, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, đề nghị quý bậc phụ huynh khi đưa trẻ đến trường phải mặc áo quần đủ ấm và đeo tất để đảm bảo sức khỏe cho trẻ giúp trẻ học tập tốt.