DINH DƯỠNG CHO TRẺ MẪU GIÁO

DINH DƯỠNG CHO TRẺ MẪU GIÁO

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo có vai trò rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ cả về thể chất và trí tuệ. Đây là giai đoạn tiền đề quyết định quan trọng đến toàn bộ sự phát triển chung của trẻ về sau.